История

Преди 4 хиляди години търговци от Троя идват на запад от Черно море в долината на древните траки, за да купят от най-прочутата през древността напитка. Тези времената са вълшебни. Тракийските царе ходят на лов за диви бикове и лъвове. Лозарите от склоновете на Родопите са омагьосани от арфата на младия Орфей.

Преди 3,500 години това е Долината на бесите, най-непокорните траки. Те пазят и обслужват светилището на бога на виното, защото се славят като най-вещи в обредите към култа му.

Елините от полисите на юг го наричат “Родения два пъти” – Дионис. Дали това не е пророчеството за възраждането на Долината и нейното вино?

След Великото преселение на народите кръвта в долината се сменя, тук идват други хора. Остава виното. Възпяват го баладите на бардовете от Запад и стиховете на поетите от Изток.